ABSTRACT STATEMENT OF  CANDIDATE  ELECTION EXPENDITURE  FOR 164-TARAPUR ASSEMBLY

Serial No

Name of Candidate

Expenditure
1

MEWA LAL CHOUDHARY

2

SAGAR KUMAR SINGH

3

SITARAM DAS

4

ANITA DEVI

5

KRISHNA DEO SAH

6

GOPAL KRISHNA BARMA

7

RAM PRASAD SAH

8

VIJAY KUMAR SINGH

9

SHAKUNI CHOUDHARY

10

SANJAY KUMAR

11

ANIL KUMAR SINGH

12

AMARESHWAR KUMAR

13

KARAMVIR KUMAR BHARTI

ABSTRACT STATEMENT OF  CANDIDATE  ELECTION EXPENDITURE  FOR 165-MUNGER ASSEMBLY

Serial No

Name of Candidate

Expenditure

 

1

KAMALESHWARI MANDAL

2

PRANAV KUMAR

3

VIJAY KUMAR VIJAY

4

SYED MOHAMMED JAWED

5

ARVIND KUMAR

6

DINANATH CHOUDHARY

7

DEVENDRA PRASAD SHARMA

8

NACHIKETA

9

BIRENDRA BHARATI

10

KAPILDEO YADAV

11

CHANDRA SHEKHAR SINGH CHAND

12

JAMUNA LAL SHRIVASTAVA

13

BASUDEO SHARMA

14

SUBODH VERMA

ABSTRACT STATEMENT OF CANDIDATE  ELECTION EXPENDITURE FOR 166-JAMALPUR ASSEMBLY

Serial No

Name of Candidate

Expenditure

 

1

KAPIL DEO DAS

2

SHAILESH KUMAR

3

HIMANSHU KUNWAR

4

NITYA NAND CHOUDHARY

5

PAPPU YADAV

6

PRAMOD KUMAR

7

SANJAY KUMAR SINGH

8

HARI PRASAD MAHTO NISHAD

9

ARJUN KUSHWAHA

10

CHANDRA NARAYAN SINGH

11

RAJEEV NAYAK

12

SANJAY SINGH YADAV