Candidate Expenditure Details 164-TARAPUR

Serial No

Name of Candidate

Expenditure

30-09-2015

Expenditure

05-10-2015

Expenditure

09-10-2015

1

MEWA LAL CHOUDHARY

2

SAGAR KUMAR SINGH

3

SITARAM DAS

4

ANITA DEVI

5

KRISHNA DEO SAH

6

GOPAL KRISHNA BARMA

7

RAM PRASAD SAH

8

VIJAY KUMAR SINGH

9

SHAKUNI CHOUDHARY

10

SANJAY KUMAR

11

ANIL KUMAR SINGH

12

AMARESHWAR KUMAR

13

KARAMVIR KUMAR BHARTI

Candidate Expenditure Details 165-MUNGER

Serial No

Name of Candidate

Expenditure

30-09-2015

Expenditure

05-10-2015

Expenditure 

09-10-2015

1

KAMALESHWARI MANDAL

2

PRANAV KUMAR

3

VIJAY KUMAR VIJAY

4

SYED MOHAMMED JAWED

5

ARVIND KUMAR

6

DINANATH CHOUDHARY

7

DEVENDRA PRASAD SHARMA

8

NACHIKETA

9

BIRENDRA BHARATI

10

KAPIL DEO YADAV

11

CHANDRA SHEKHAR SINGH

12

JAMUNA LAL SHRIVASTAVA

13

BASUDEO SHARMA

14

SUBODH VERMA

Candidate Expenditure Details166-JAMALPUR

Serial No

Name of Candidate

Expenditure

30-09-2015

Expenditure

05-10-2015

Expenditure 

09-10-2015

1

KAPIL DEO DAS

2

SHAILESH KUMAR

3

HIMANSHU KUNWAR

4

NITYA NAND CHOUDHARY

5

PAPPU YADAV

6

PRAMOD KUMAR

7

SANJAY KUMAR SINGH

8

HARI PRASAD MAHTO NISHAD

9

ARJUN KUSHWAHA

10

CHANDRA NARAYAN SINGH

11

RAJEEV NAYAK

12

SANJAY SINGH YADAV